СОУ Неофит Рилски

История на СУ „Неофит Рилски”

Преди 160 години, когато господарите-турци- са половината от населението на селото, нашите деди се захващат с богоугодно и спасително дело: да дадат образование на децата си, за да запазят вяра, род и родина. Долнобанци се оказват прозорливи хора, много напредничави в помислите си родолюбци, които рано са ...

Виж повече

Преподаватели

Учебният процес се извършва от екип от квалифицирани учители и педагози с дългогодишен опит.

Виж повече

Ученици

  • Учебни графици
  • Оценки

Виж повече

За родителите

  • Полезна информация
  • Родителски срещи.

Виж повече

Седмично разписание

Седмично разписание

 

за V - ХІI клас

за I - я учебен срок

в сила от 27.09.2017г.

на учебната 2017/2018 година

 

в СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

 

гр. ДОЛНА БАНЯ, общ. ДОЛНА БАНЯ

 

  ПОНЕДЕЛНИК

 

 

 

 

V-а

V-б

VІ-а

VІ-б

VІІ-а

VІІ-б

VІІІ-а

1

Математика

История и цивил.

Англ.език

Изобр.изк.

Географ. и иконом.

Бълг. език и лит.

Англ.език

2

Физ.възп.и спорт

Бълг. език и лит.

Математика

Бълг. език и лит.

Англ.език

Географ. и иконом.

Англ.език

ИУЧ

3

Изобр.изк.

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Географ. и иконом.

Бълг. език и лит.

Музика

Математика

4

Математика ИУЧ

Музика

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Бълг. език и лит.

Дом.техн.и иконом.

Географ. и иконом.

5

Бълг. език и лит.

Математика

Музика

Руски език

История и цивил.

Физ.възп.и спорт

Информ.техн.1-гр.

6

Географ. и иконом.

Руски език

Изобр.изк.

Физ.възп.и спорт

Музика

Бълг. език и лит.

Информ.техн.1-гр.ИУЧ

 

 

 

ВТОРНИК

 

 

V-а

V-б

VІ-а

VІ-б

VІІ-а

VІІ-б

VІІІ-а

1

Математика

Информ.техн.1-гр./ЗП

Бълг. език и лит.

Математика

Англ.език

История и цивил.

Информ.техн.1-гр.ИУЧ

2

Англ.език

Изобр.изк.

Математика ИУЧ

История и цивил.

Математика

ЗИП

Физика и астроном.

Информ.техн.1-гр.ИУЧ

3

Бълг. език и лит.

Музика

Математика

Дом.техн.и иконом.

Математика

Физ.възп.и спорт ЗИП

История и цивил.

4

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Дом.техн.и иконом.

Музика

Физика и астроном.

Математика

Математика

5

Музика

Математика ИУЧ

История и цивил.

Руски език

Дом.техн.и иконом.

Изобр.изк.

Англ.език

6

История и цивил.

Математика

Информ.техн.1-гр.

Човекът и природата

Изобр.изк.

Руски език

Англ.език ИУЧ

 

 

 

 

 

СРЯДА

 

 

V-а

V-б

VІ-а

VІ-б

VІІ-а

VІІ-б

VІІІ-а

1

Англ.език

Бълг. език и лит.

Музика

Физ.възп.и спорт

Математика

Бълг. език и лит. ЗИП

Англ.език

2

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

Англ.език

Музика

Бълг. език и лит.ЗИП

Биология и здр.обр.

Математика

3

Математика

Физ.възп.и спорт

Човекът и природата

Математика

Биология и здр.обр.

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

4

Човекът и природата

Техника и предприемачество

/Информ.техн.

Математика

Човекът и природата ИУЧ

Физ.възп.и спорт

Математика ЗИП

Бълг. език и лит.

5

Техника и предприемачество

/Информ.техн.

Руски език

Физ.възп.и спорт

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

Математика

Физика и астроном.

6

Физ.възп.и спорт

Човекът и природата

Бълг. език и лит.

Руски език

Информ.техн.1-гр.

Изобр.изк.

Физ.възп.и спорт

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

 

V-а

V-б

VІ-а

VІ-б

VІІ-а

VІІ-б

VІІІ-а

1

 

Англ.език

Географ. и иконом.

Географ. и иконом.

Физ.възп.и спорт

Математика

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

2

Математика

Математика

Бълг. език и лит.

Географ. и иконом.

Англ.език

История и цивил.

Бълг. език и лит.

3

Бълг. език и лит.

Физ.възп.и спорт ИУЧ

Математика

Изобр.изк. ИУЧ

Биология и здр.обр.

Математика

Англ.език

ИУЧ

4

Човекът и природата

Изобр.изк.

Човекът и природата

Математика

Бълг. език и лит.

Физ.възп.и спорт

Физ.възп.и спорт

5

Физ.възп.и спорт ИУЧ

Човекът и природата

Изобр.изк.ИУЧ

Бълг. език и лит.

Бълг. език и лит.

Руски език

Англ.език

6

Музика

Руски език

Физ.възп.и спорт

Човекът и природата

Физ.възп.и спорт ЗИП

Информ.техн.1-гр.

Философия

 

 

 

 

 

ПЕТЪК

 

 

 

V-а

V-б

VІ-а

VІ-б

VІІ-а

VІІ-б

VІІІ-а

1

Английски език

Математика

Физ.възп.и спорт

Бълг. език и лит.

Изобр.изк.

Хим.и опазв.на ок.среда

Хим.и опазв.на ок.среда

2

Изобр.изк.

Бълг. език и лит.

Англ.език

Бълг. език и лит.

История и цивил.

Математика

Биология и здр.обр.

3

История и цивил.

Човекът и природата

Изобр.изк.

Математика

Хим.и опазв.на ок.среда

Бълг. език и лит.

Физика  и астроном.

4

Изобр.изк.

Физ.възп.и спорт

Бълг. език и лит.

Човекът и природата

Физика  и астроном.

Биология и здр.обр.

История и цивил.

5

Човекът и природата

Руски език

Географ. и иконом.

Изобр.изк.

Математика

Физика  и астроном.

Дом.техн.и техн.

6

Информ.техн.1-гр./ТП

Изобр.изк.ИУЧ

Човекът и природата

Информ.техн.1-гр.

Физ.възп.и спорт

Руски език

Английски език ИУЧ

7

 

 

 

 

 

 

Дом.техн.и техн.

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

VIII-б

ІХ-а

Х-а

ХI-а

XII-а

1

Математика

Информ.техн.1-гр.

Хим.и опазв.на ок.среда

Бълг. език и лит.

Свят и личност

2

Математика ИУЧ

Информ.техн.1-гр.

Физика  и астроном.

Мениджмънт

Бълг. език и лит.

3

Хим.и опазв.на ок.среда

Математика

Биология и здр.обр.

Бълг. език и лит.

Математика

4

Физ.възп.и спорт

ОПИ

Етика и право

Маркетинг и рекл в тур.

Екотуризъм

5

Физика  и астроном.

Биология и здр.обр.

ОПИ

География на тур.с културология

Екотуризъм

6

Биология и здр.обр.

Физика  и астроном.

Основи на туризма

Физ.възп.и спорт

Счетоводство на фирмата

 

 

Информ.техн.2-гр./Информ.техн. 2-гр.

Физ.възп.и спорт

Философия

 

 

 

 

ВТОРНИК

 

 

VIII-б

ІХ-а

Х-а

ХI-а

XII-а

1

Изобр.изк.

Биология и здр.обр.

Информ.техн.1-гр.

География и иконом.

Бълг. език и лит.

2

Математика

Хим.и опазв.на ок.среда

Информ.техн.1-гр.

Философия

Бълг. език и лит.

ЗИП

3

Хим.и опазв.на ок.среда ИУЧ

Психология

Бълг. език и лит.

Физ.възп.и спорт

ЗИП

География и иконом. ЗИП

4

Англ.език

Физ.възп.и спорт

Бълг. език и лит.

География на тур.култ.

Свят и личност

5

География и иконом.

Бълг. език и лит.

Биология и здр.обр.

Математика

Физ.възп.и спорт

6

Физ.възп.и спорт

ИУЧ

Музика

География и иконом.

Бълг. език и лит.

Законодателство в туризма

7

 

 

Физ.възп.и спорт

 

Законодателство в туризма

 

 

 

 

 

СРЯДА

 

 

VIII-б

ІХ-а

Х-а

XI-а

ХII-а

1

Бълг. език и лит.

Математика

Хим.и опазв.на ок.среда

Информ.техн 1-гр.

Мениджмънт на тур.

 

2

Бълг. език и лит.

ИУЧ

Изобр.изк.

История и цивил.

Информ.техн 1-гр.

Екотуризъм

 

3

История и цивил.

Хим.и опазв.на ок.среда

Математика

 

Маркетинг и рекл.в тур.

Англ.език

4

Англ.език

Физика  и астроном.

Основи на туризма

История и цивил.

Екотуризъм

 

5

Физика и астроном.

Англ.език

Информ.техн. ПП -1-гр.

Математика

История и цивил.ЗИП

6

Дом.техн.и техн.

История и цивил.

Информ.техн. ПП -1-гр.

География и иконом.ЗИП

Законодателство в туризма

 

7

Дом.техн.и техн.

 

 

Информ.техн.2-гр./Информ.техн. 2-гр.

Законодателство в туризма

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

 

VIII-б

 

ІХ-а

Х-а

ХI-а

XII-а

1

Философия

 

Физ.възп.и спорт

Математика

 

Маркетинг и рекл.в тур.

Англ.език

2

Бълг.език и лит.

 

Психология и логика

История и цивил.

Физика  и астроном.

Математика

 

3

Бълг.език и лит.

 

ОПИ

Френски език

История и цивил.

ЗИП

Мениджмънт на тур.

 

4

История и цивил ИУЧ

 

Англ.език

Англ.език

Маркетинг и рекл.в тур.

Счетоводство на фирмата

5

Физика  и астроном.ИУЧ

Бълг.език и лит.

 

ОПИ

Англ.език

Екотуризъм

 

6

Англ.език

Бълг.език и лит.

 

Физика  и астроном.

Мениджмънт на тур.

 

Екотуризъм

 

7

Ч К

Руски език

Информ.техн. ПП 2-гр.

Мениджмънт на тур.

 

 

8

 

 

Информ.техн. ПП -2-гр.

 

 

 


 

 

 

ПЕТЪК

 

 

VIII-б

ІХ-а

Х-а

XI-а

ХII-а

1

Информ.техн 1-гр.

Информ.техн 1-гр.

География и иконом.

Физ.възп.и спорт

Бълг.език и лит.

 

2

Англ.език

Информ.техн. ПП 1-гр.

Физ.възп.и спорт

География на тур.култур.

Бълг.език и лит.

ЗИП

 

3

Физ.възп.и спорт

Математика

 

Математика

 

Бълг.език и лит.

ЗИП

 

Мениджмънт на тур.

 

4

Математика

 

История и цивил.

Основи на туризма

Бълг.език и лит.

 

Физ.възп.и спорт

5

География и иконом.ИУЧ

Физ.възп.и спорт

Бълг.език и лит.

 

Англ.език

Счетоводство на фирмата

6

Бълг.език и лит.

 

География и иконом.

Англ.език

История и цивил.

ЗИП

Счетоводство на фирмата

7

История и цивил.

Руски език

Френски език

Мениджмънт на тур.

 

 

 

 

Website created by Ivaylo Cheresharov Hosted by icn.bg